Bestyrelsen

Fonden er organiseret som en forening med en bestyrelse. Bestyrelsen består af to
medlemmer udpeget af Rønne Byforening, et medlem udpeget af Bornholms
Regionskommune, et medlem udpeget af Bornholms Museum og et medlem som
udpeges af ovennævnte medlemmer.

Der foregår ny konstituering efter valg til kommunalbestyrelsen.

Frem til 31. december 2025 består bestyrelsen af:

Esben Ørberg, formand, udpeget af Rønne Byforening.
Email: esbenorberg@gmail.com

Lillian Rasch Madsen, næstformand, udpeget af Bornholms Regionskommune.
Email: Lillian.Rasch.Madsen@brk.dk

Tom Jensen, udpeget af Rønne Byforening.
Email: tomjensen123@hotmail.com

Jørgen Selmer, Bornholms Museum,
Email: joergenselmer@gmail.com

Ulla Bechsgaard, udpeget af fondens bestyrelse.
Email: ulla.bec@gmail.com