Sådan søger du penge fra fonden

Rønne Bevaringsfond bevilger støtte i portioner a 10.000 kroner til renovering eller ombygning, som er med til at bevare bygninger i Rønne. Det er også muligt at søge om penge til at bevare et bymiljø.

Bevillinger gives inden for den bevarende lokalplans område.

Fondens bestyrelse vurderer ansøgninger og bevilger støtte fire gange om året. Ansøgninger skal indsendes senest 1.5., 1.8., 1.11. og 1.2. hvorefter vi skriver til dig senest en måned efter, når vi har besluttet, om du kan opnå tilskud.
OBS: Vi begrunder ikke tildeling eller afslag.

Før du søger, beder vi dig læse vores retningslinjer for tildeling af støtte.
Heraf fremgår det bl.a., at du skal have tilladelse til den gennemførte renovering eller ombygning, hvis en sådan kræves af Bornholms Regionskommune. Hér kan du læse, hvad der kræver tilladelse. Det fremgår også, at du skal vedhæfte dokumentation for afholdt/ansøgt udgift.

Du søger ved at udfylde denne skabelon og tryk indsend.