Fondens
historie

Bevaringsfonden for Rønne er stiftet i 1973 af Rønne Kommune. Kapitalen bestod af midler til overskydende statslige midler til byfornyelse.

Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig en bevarende lokalplan for Rønne med nye og skrappere krav til husejerne om vedligehold og ombygning. Kommunalbestyrelsen mente derfor, at fonden kunne fungere som et plaster på såret over for husejerne, som kunne få dækket nogle af de nye udgifter, som lokalplanen pålagde dem.

Fondens vedtægter siger således, at Fonden virker for bevaring af gamle huse og bymiljøer i Rønne. Det sker ved at uddele midler til ansøgere, som kan dokumentere, at de virker for vedtægternes formål.

Se vores vedtægter HER.