Retnings-
linjer

Uddeling af støtte:   
 • Der gives kun støtte til arbejder der har karakter af egentlig bevaring og som forbedrer bygningens udseende, arkitektonisk, historisk og kvalitativt, samt indpasning i kulturmiljøet.
 • Eksempler på typiske arbejder, der gives tilskud til:
  • udskiftning af skorstenspiber 
  • restaurering af bindingsværk
  • indgangspartier med stentrin, smedejerngelændre og hoveddøre med traditionelle fyldinger
  • udskiftning af vinduer fra termoruder til enkeltglas med kitfals udvendig og indvendig isolerende rude
  • udskiftning af nyere tagmateriale som eternitplader og betontagsten til skifer eller røde tagtegl
 • Der skal normalt foreligge tilladelse fra byggemyndighed.

Der gives ikke støtte til:
  
 • Vinduer med udvendige termoruder – kun til vinduer med udvendig enkeltglas og kitfals. (koblede rammer eller indvendige forsatsvinduer)
 • Vinduer i andet materiale end træ, malet med dækkende maling.
 • Kviste over tre vinduesfag i bredden
 • Filtsning (tyndpuds) og/eller maling af oprindelig blank mur
 
Før udbetaling skal der være dokumentation for:
 • Afholdt udgift med kvittering